třída: Koťátka

pí. řed. Mgr. et Mgr. Kateřina Kolaříková

pí. uč. Bc. Veronika Lendelová

šk. asist. Bc. Natálie Deduchová

Kontakt

573 333 668