Pracovníci MŠ

Pedagogické pracovnice: 8

Učitelky:

Bc. Veronika Lendelová, Tereza Beňová, DiS., Adriana Zapletalová, Markéta Lemark, Bc.Nela Repčeková , 

Asistenti pedagoga

Zdeňka Pechová, Mgr. Marcela Rusňáková, Irma Dlabačová

Školní asistent

Bc. Natálie Deduchová

Ředitelka MŠ:

Mgr. et Mgr. Kateřina Kolaříková

Provozní zaměstnanci: 6

Kuchyň:

Renata Bernatíková, Miluše Říhová

Martina Kalíková - vedoucí školní jídelny

Úklid:

Alena Navrátilová, Jana Mašková

Údržbář:

František Hanák

Vytvořte si webové stránky zdarma!