Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku

Vážení rodiče,

v letošním školním roce bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 probíhat bez přímého kontaktu v termínu od 2. do 16. května 2020.

Pokyny k zápisu prosím čtěte celé !!!!!

K zápisu budou potřeba doložit následující dokumenty:

1. Řádně vyplněno přihlášku, kterou si stáhnete v odkazu níže.

2. Kopii očkovacího průkazu vašeho dítěte.

3. Česné prohlášení, že je dítě řádně očkováno, to si rovněž stáhnete v odkazu níže.

4. Kopii rodného listu.

Pro ty co nemají možnost si přihlášku a  čestné prohlášení o očkování vytisknout, budou tyto dva dokumenty předtištěné ve složce na vstupní bráně naší mateřské školy a to od 20. 4. 2020.

Všechny výše popsané dokumenty budou v termínu od 2. do 16. května 2020 doručeny do mateřské školy jedním z následujících způsobů:

1. Do datové schránky naší mateřské školy (hirktkb).

2. Na email naší mateřské školy ms.stitneho@ms-kromeriz.cz. Pozor nelze poslat prostý mail, v tomto případě musí být čestné prohlášení a přihláška opatřena elektronickým podpisem!!!!!!!

3. Poštou.

4. Osobním podáním do schránky, která bude umístěna na vstupní bráně naší mateřské školy. Vhazujte prosím až od 2. 5. 2020 !!!! Schránka bude označená cedulkou ZÁPIS.

V případě nutné potřeby konzultace volejte na telefonní číslo 724 959 636 pouze ve všední dny v době od 9:00 do 11:00.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, proto vám zašleme na uvedený e-mail z přihlášky (prosím pište čitelně) registrační číslo. Pro vás je to zpětná vazba, že vše bylo řádně doručeno.

Z webových stránek školy se pak dozvíte, zda bylo dítě do MŠ přijato.

Proto mějte trpělivost a sledujte naše webové stránky.


Žádost o přijetí dítěte

Čestné prohlášení o očkování