Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ZÁPISU DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 - více informací v příloze

POZVÁNKA NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

- schůzka se koná dne 11. 6. 2018 v 16:00 (více informací v pozvánce v příloze)