Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 - proběhne 2. - 3. 5. 2018 od 8:00 do 15:00 v Mateřské škole, Kroměříž, Štítného 3712

- k zápisu bude potřeba vyplněná žádost o přijetí (ke stažení níže), občanský průkaz a rodný list dítěte

- v případě, že počet přihlášených dětí převýší kapacitu volných míst, bude ředitelka mateřské školy        postupovat dle stanovených kritérií

- do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2018

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

- prosím přečtěte si pozorně stanovená kritéria, která jsou součástí žádosti o přijetí do mateřské školy    nebo ke stažení níže, při podpisu přihlášky rovněž prohlašujete, že jste byli s kritérii seznámeni

- součástí žádosti o přijetí je rovněž potvrzení o zdravotním stavu a očkování od lékaře

ŠKOLSKÉ OBVODY: 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019: