Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  proběhne v termínu od 10. do 11. května 2023 v čase 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00

Dokumenty potřebné k zápisu:

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

(Žádost si stáhnete z našich webových stránek níže nebo bude možnost si vyzvednout vytištěnou v den zápisu. Žádost musí být řádně a čitelně vyplněná a podepsaná. Nezapomeňte prosím uvést čitelně email u společného zmocněnce - je to jeden ze zákonných zástupců, kterého si určíte pro komunikaci se školou. 

  • POTVRZENÍ LÉKAŘE K ŽÁDOSTI (musí zde být razítko a podpis lékaře !!!)
Následující dokumenty můžete odevzdávat v termínu od 10. do 11. 5. 2023 v časech uvedených výše v prostorách naší mateřské školy (ředitelna, případně třída Myšičky) dle pokynů, které budou uvedeny v daný den na vstupních dveřích. 

Dokumenty potřebné k zápisu ke stažení:

Dokumenty k nahlédnutí: 

  • kritéria, dle kterých budeme u zápisu postupovat 
  • školské obvody pro jednotlivé mateřské školy, které stanovil zřizovatel
Vytvořte si webové stránky zdarma!