Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku.

Zápis do Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace na školní rok 2024/2025 proběhne 6. - 7. 5. 2024 od 8:00 - 15:00 (11:30 - 12:00 přestávka na oběd).

K zápisu si přineste:

  • Vyplněné formuláře ŽÁDOST a LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ
  • Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte