Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku

ZÁPIS DĚTÍ pro školní rok 2019/2020

do Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace

se uskuteční ve dnech: 13. - 14. května 2019

od 8:00 do 15:00

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. 

Žádost k přijetí dítěte do MŠ si zákonní zástupci dítěte vyzvednou přímo v MŠ v termínu určeném pro den otevřených dveří, nebo si stáhnou z webových stránek naší mateřské školy (viz oranžový odkaz níže)

K ŽÁDOSTI O PŘÍJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MUSÍ BÝT PŘILOŽENA PŘÍLOHA, KTEROU MUSÍ VYPLNIT DĚTSKÝ LÉKAŘ, KE KTERÉMU DÍTĚ DOCHÁZÍ. (příloha viz oranžový odkaz níže)

V případě, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy kritéria: (viz oranžový odkaz níže)

ŠKOLSKÉ OBVODY: