Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  proběhne v termínu od 3. do 16. května 2021 pouze distanční formou. 

Dokumenty potřebné k zápisu:

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

(Žádost si stáhnete z našich webových stránek níže, nebo budou k dispozici předtištěné ve složce na brance mateřské školy. Žádost musí být řádně a čitelně vyplněná a podepsaná. Nezapomeňte prosím uvést čitelně email u společného zmocněnce - je to jeden ze zákonných zástupců, kterého si určíte pro komunikaci se školou. Z důvodu distanční formy zápisu bude po mailu probíhat následující komunikace.)

  • POTVRZENÍ LÉKAŘE K ŽÁDOSTI (musí zde být razítko a podpis lékaře !!!)
  • KOPIE RODNÉHO LISTU DÍTĚTE
Následující dokumenty můžete odevzdávat v termínu od 3. do 16. 5. 2021 prostřednictvím:

  • datové schránky školy (hirktkb)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!!!) na ms.stitneho@ms-kromeriz.cz
  • poštou 
  • osobním podáním do poštovní schránky (poštovní schránka bude umístěna na brance mateřské školy a označena cedulkou ZÁPIS - bude zde umístěna v termínu 3. - 16. 5. 2021)

Dokumenty potřebné k zápisu ke stažení:

Dokumenty k nahlédnutí: 

  • kritéria dle kterých budeme u zápisu postupovat 
  • školské obvody pro jednotlivé mateřské školy, které stanovil zřizovatel