Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku.

Zápis do Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace na školní rok 2024/2025 proběhne 6. - 7. 5. 20224.

Bližší informace se dozvíte na dni otevřených dveří mateřské školy dne 23. 4. 2024 od 14:00 do 16:00 nebo budou zveřejněny zde v průběhu měsíce dubna. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!