Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ SE KONÁ 10. 6. 2019 V 15:30 !!!! (podrobnější informace v pozvánce - viz odkaz níže)