Přijímání dětí

Přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá každoročně v průběhu měsíce května, kdy ředitelka ve správním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do zařízení na základě platných kriterií. Pokud se uvolní během školního roku místo, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku

ZÁPIS DĚTÍ

do Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace

se uskuteční ve dnech: 13. - 14. května

od 8:00 do 15:00

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. 

Žádost k přijetí dítěte do MŠ si zákonní zástupci dítěte vyzvednou přímo v MŠ v termínu určeném pro den otevřených dveří, nebo si stáhnou z webových stránek naší mateřské školy (žádost bude na webové stránky vložena během měsíce března)