Školní jídelna

Našim záměrem je ve spolupráci s rodinou naučit děti zdravému stravování. Příprava stravy se uskutečňuje ve vlastní školní jídelně. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají v průběhu dne k dispozici ve třídě dostatek tekutin. Časový odstup mezi jednotlivými jídly nepřesahuje tři hodiny. Děti nejsou násilně nuceny do jídla. Denně mají děti k dispozici ovocné nebo zeleninové talíře s možností výběru podle vlastní chuti s respektováním přiměřeného množství "aby zbylo na všechny"...

Základní informace

  • Přesnídávka se vydává 8:30 – 9:00, oběd v 11:30 – 12:00 a odpolední svačina 13:30 – 14:00.
  • Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, tu je nutno obnovit pro každý školní rok
  • Stravné se hradí zálohově měsíc předem formou inkasa na č. ú. 181382350/0300, se splatností obvykle 15. - 17. v daném měsíci. Přeplatky, které vzniknou při odhlášení stravy do doby inkasa, se odečítají ze zálohové částky na následující měsíc

Zaměstnanci školní jídelny:

Renata Bernatíková - hlavní kuchařka

Miluše Říhová - pomocná kuchařka

Martina Kalíková - vedoucí školní jídelny

Vytvořte si webové stránky zdarma!