Režim dne

Režim dne se přizpůsobuje zájmu dětí o činnost. V organizačním řádu je pevně časově stanovena oba podávání jídla, odpočinku a pobytu venku.

Při pobytu venku je přihlíženo k teplotě a povětrnostním podmínkám. V průběhu dne se střídají činnosti spontánní a řízené, jejichž základem je hra.