Základní informace


Naše mateřská škola je umístěna v klidné, okrajové části města Kroměříže. Nachází se na levém břehu řeky Moravy mezi železničním Zborovským mostem a lávkou pro pěší. Využijete-li MHD, pojedete směrem na Dolní zahrady a vystoupíte na zastávce Tržiště. Její provoz byl zahájen v lednu 1991. Je trojtřídní, její součástí je i školní jídelna. Rozsáhlá, členitá, dobře vybavená školní  zahrada nabízí dětem celoročně dostatek přirozeného pohybu, včetně sáňkování v zimě.

V mateřské škole je pro děti v jednotlivých třídách vytvořeno dostatek hracích koutů a pracovních center, nechybí ani dostatek  pro pohybovou aktivitu. Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze i v rozhodování, a proto mají vytvořen snadný přístup k hračkám, výtvarným i  pomůckám a materiálům. Umožňujeme jim společně s učitelkami podílet se na výzdobě mateřské školy.

V naší mateřské škole najdete třídu Berušek, Myšiček a Koťátek. Počet zapsaných dětí na třídu činí 26. Ve všech třídách pracujeme s věkově smíšenými skupinami dětí od tří do šesti let. Výchovně vzdělávací práci s dětmi zabezpečuje šest kvalifikovaných učitelek se zájmem o své další vzdělávání. K plynulému chodu mateřské školy přispívají provozní zaměstnanci i pracovnice školní jídelny.  Od roku 1997 je naše mateřská škola zařazena do sítě "Mateřských škol podporujících zdraví", pracujeme tedy podle modelového programu podpory zdraví - Kurikula podpory zdraví v mateřské škole v souladu s RVP PV.

Vytvořte si webové stránky zdarma!