Aktuality

6.6.2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Seznam PŘIJATÝCH dětí do mateřské školy pro školní rok 2022 / 2023

Registrační číslo:

4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 34, 36, 40, 42


Seznam NEPŘIJATÝCH dětí do mateřské školy pro školní rok 2022 / 2023

Registrační číslo:

1, 2, 3, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43


INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve STŘEDU 29.6.2022 v 16:00 ve třídě Myšičky.1.4.2022

Statutární zástupkyně MŠ oznamuje omezení provozu v době letních prázdnin.

MŠ bude uzavřena od 18.7. do 12.8.2022.

Náhradní provoz zajišťuje od 18.7. do 29.7.2022 MŠ Mánesova a od 1.8. do 12.8 MŠ Kollárova.

Zájem o umístění dítěte do náhradní školky nahlaste ve svých třídách paní učitelce. Později Vám budou předány přihlášky k prázdninovému provozu v náhradní MŠ.


4. 6. 2020

Informace o školkovném

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

na 405 Kč a to od 1. 9. 2020. 

(výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěskách v MŠ).

Úplata školkovného v době letních prázdnin bude:

Červenec: 120 Kč

Srpen: 200 Kč

Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku pěti let, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Což se týká i dětí s odkladem.

Vytvořte si webové stránky zdarma!