- Náměty činností pro děti 

Pohádka:

Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko

https://www.youtube.com/watch?v=iZsDNgUuEu8 


Básničky:

Petrklíč

Není, není ze železa, přece je to klíč. 

Otevírá bránu k jaru, je to petrklíč. 
Petrklíč, petrklíč, zima už je pryč. 
Petrklíč, petrklíč od jara je klíč. 

Sněženky

Sněženky se probudily,
vykukují z travičky,
já sněženky poznám dobře,
podle jejich hlavičky.


Tvoření:

https://www.skolka-pripravy.cz/fotky62274/SEDMIKR%C3%81SKY.jpg - SEDMIKRÁSKY

https://www.skolka-pripravy.cz/fotky62274/jarn%C3%AD%20kv%C4%9Btiny%20kol%C3%A1%C5%BE%201.jpg - KVĚTINKY

https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8 - KOUZELNÉ PAPÍROVÉ KVĚTY

https://www.youtube.com/watch?v=MYyxNHRpVVs - SNĚŽENKA

https://www.youtube.com/watch?v=w_4MCejfPMA - JARNÍ LOUKA


Pracovní listy:

Spojování stejných květinhttps://vytvarna-vychova.cz/spojovani-stejnych-kvetin
pomůcky: pracovní list, tužky, pastelky
- nejprve děti tužkou spojí stejné květiny
- následně stejné květiny vybarví stejně, aby vznikly vždy 2 stejně barevné květiny
- pozor, aby i jiná dvojice nebyla svou barevností shodná


Od semínka k rostlincehttps://vytvarna-vychova.cz/od-seminka-k-rostlince
pomůcky: pracovní list, nůžky, lepidlo
- děti mají za úkol jednotlivé obrázky nejprve vystříhat a následně do volných políček lepit tak, jak vyroste ze semínka květina (zrytí půdy, zasazení semínka, zalévání+ sluníčko, klíčení, květina)


 Jarní květy - https://vytvarna-vychova.cz/jarni-kvety


Grafomotorika: Květiny jedním tahem - https://vytvarna-vychova.cz/kvetiny-jednim-tahemAktuality

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že od 12.4.2021 je mateřská škola, za vládou stanovených podmínek, otevřena pro děti, které plní povinnost předškolního vzdělávání, a děti, jejichž rodiče vykonávají profese v IZS. Věnujte, prosím, pozornost následujícím řádkům.

IZS a složky zajišťující infrastrukturu:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • NUTNO DOLOŽIT POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNAVATELE (tiskopis ke stažení naleznete níže)
 • Prosíme rodiče vybrané skupiny dětí, aby nahlásili docházku co nejdříve na telefonní číslo 702 121 188, stravu hlaste na e-mail sj.stitneho@ms-kromeriz.cz

Osobní přítomnost dětí je podmíněna tím, že:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
 • podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, které mu provedl zákonný zástupce či jiná osoba písemně pověřená zákonným zástupcem (a tato osoba s provedením testování souhlasila), a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

Frekvence testování 2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (zpravidla v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek). Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. 


Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • "byly na testech" ve zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

Informační letáky k testování jsou k dispozici ke stažení níže.


Provoz Mateřské školy: 6:30 do 16:15


Budou vytvořeny neměnné skupiny do počtu 15 dětí. Veškeré informace Vám budou podány při příchodu do MŠ.

Děkujeme za spolupráci.ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Termín zápisu do MŠ : 2. 5. - 16. 5. 2021 a proběhne distanční formou.

Bližší informace k průběhu a organizaci zápisu budou zveřejněny v průběhu měsíce dubna.


 

4. 6. 2020

Informace o školkovném

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na 405 Kč a to od 1. 9. 2020. 

(výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěskách v MŠ).

Úplata školkovného v době letních prázdnin bude:

Červenec: 120 Kč

Srpen: 200 Kč

Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku pěti let, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Což se týká i dětí s odkladem.