Aktuality

1.4.2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 10. - 11. 5. 2022 od 10:00 do 15:00. Podrobnější informace a dokumenty potřebné k zápisu naleznete zde .

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року.1.4.2022

Statutární zástupkyně MŠ oznamuje omezení provozu v době letních prázdnin.

MŠ bude uzavřena od 18.7. do 12.8.2022.

Náhradní provoz zajišťuje od 18.7. do 29.7.2022 MŠ Mánesova a od 1.8. do 12.8 MŠ Kollárova.

Zájem o umístění dítěte do náhradní školky nahlaste ve svých třídách paní učitelce. Později Vám budou předány přihlášky k prázdninovému provozu v náhradní MŠ.


4. 6. 2020

Informace o školkovném

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

na 405 Kč a to od 1. 9. 2020. 

(výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěskách v MŠ).

Úplata školkovného v době letních prázdnin bude:

Červenec: 120 Kč

Srpen: 200 Kč

Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku pěti let, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Což se týká i dětí s odkladem.

Vytvořte si webové stránky zdarma!