Aktuality

Milí rodiče, mateřská škola bude uzavřena během vánočních prázdnin od 23. prosince do 31. prosince 2021.

Přejeme vám poklidné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2022.

4. 6. 2020

Informace o školkovném

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 na 405 Kč a to od 1. 9. 2020. 

(výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěskách v MŠ).

Úplata školkovného v době letních prázdnin bude:

Červenec: 120 Kč

Srpen: 200 Kč

Děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku pěti let, úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Což se týká i dětí s odkladem.

Vytvořte si webové stránky zdarma!